Disclaimer

DISCLAIMER

Auteursrecht

Niets van deze site mag, geheel of gedeeltelijk, op welke wijze dan ook, worden overgenomen zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van Roel Willemsen Makelaars o.g. b.v. en Garantiemakelaars Nederland.

Merkenrecht

Garantiemakelaars is een wettig gedeponeerd handelsmerk en mag niet door anderen worden gebruikt zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van Garantiemakelaars Nederland.

Aansprakelijkheid

Ondanks de zorg die door Roel Willemsen Makelaars o.g. b.v. en Garantiemakelaars Nederland aan de correcte invoer van de gegevens besteedt wordt, kunnen Roel Willemsen Makelaars o.g. b.v. en Garantiemakelaars Nederland niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk gehouden worden voor eventuele fouten, omissies, onvolkomenheden in de gegevens. Bezoekers en/of gebruikers van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de door Roel Willemsen Makelaars o.g. b.v. en Garantiemakelaars Nederland aangeboden informatie en prijzen, of de gevolgen van eventuele via de informatie ontstane transacties. Hoewel Roel Willemsen Makelaars o.g. b.v. en Garantiemakelaars Nederland uiterst selectief zijn ten aanzien van de informatie van derden die op deze site wordt opgenomen, kunnen zij niet instaan voor de inhoud daarvan.

Persoonsgegevens

Op sommige website pagina's kunnen wij naar persoonlijke gegevens vragen. Het is aan u om de gevraagde informatie al dan niet te verstrekken. Door u verstrekte gegevens kunnen worden opgeslagen en worden verwerkt. Dit gebeurt om u de door u gewenste informatie en/of offerte te kunnen (laten) toesturen. Daarnaast zou de informatie kunnen worden gebruikt om u op de hoogte te stellen van eventuele nieuwe ontwikkelingen rondom Roel Willemsen Makelaars o.g. b.v. en/of Garantiemakelaars Nederland. Reviews kunnen worden ingezet voor commerciële doeleinden. Door u verstrekte persoonlijke informatie wordt behandeld overeenkomstig de geldende Nederlandse wetgeving op het gebied van bescherming persoonsgegevens. Meer informatie over deze wetgeving vindt u op de website van de Registratiekamer.

E-Mail verkeer 

Deze e-mail en eventueel meegezonden bestand(en) zijn vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Verstrekking aan, en gebruik door anderen, is niet toegestaan. Indien een fout is gemaakt bij het adresseren c.q. transmissie van het bericht, verzoekt Roel Willemsen Garantiemakelaars u de verzender hiervan op de hoogte te stellen middels een antwoord op deze e-mail. Roel Willemsen Garantiemakelaars sluit iedere aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit elektronische verzending. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend inzake contractuele verplichtingen. Een verplichting wordt slechts per post verzonden en ondertekend door een daartoe bevoegd persoon.

This e-mail and attached file(s) are intended exclusively for the addressee(s), and may not be passed on to, or made available for use by any person other than the addressee(s). If an addressing or a transmission error has misdirected this E-mail, please notify the author by replying to this E-mail. Roel Willemsen Garantiemakelaars rules out any and every liability resulting from any electronic transmission. Liability only applies on documents sent by post and signed by a mandated person.


© 2016 Garantiemakelaars Nederland
Alle rechten voorbehouden